Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Reciklaža (oporaba) elektrootpada

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja (oporabe) ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.

Oporaba jest svaki postupak ponovne obrade otpada koji omogučava izdvajanje sekundarnih sirovina ili uporabu otpada u energetske svrhe.

Oni dijelovi otpada koji se ne mogu ponovno koristiti moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.

Recikliranjem osiguravamo:

 • očuvanje ljudskog zdravlja
 • očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama
 • smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla
 • štednju skupe i dragocjene energije
 • smanjenje deponijskog prostora

 

Tehnološki procesi

Primarna obrada (rastavljanje elektrootpada)

U pogonima primarne obrade se vrši rastavljanje otpadnih uređaja i opreme i izdvajanje opasnih komponenti kao npr:

 • katodnih cijevi
 • baterija
 • akumulatora
 • tonera
 • elektrolitskih kondenzatora
 • živinih prekidača
 • plastike koja sadrži bromirane usporivače gorenja

Također se izvajaju vrijedne komponente kao što su:

 • transformatori
 • vanjski električni kablovi
 • štampane ploče
 • elektromotori
 • tvrdi diskovi
 • CD/DVD-ROM

Sekundarna obrada (mehanička obrada)

Primarno obrađeni elektrootpad se stavlja na transportnu traku koja nosi materijal do prvog usitnjivača veličine noževa 78mm. Tako usitnjeni materijal se magnetnim separatorom razdvaja na željezne i ostale materijale, željezo se odvaja u posebne kontejnere i preša u hidrauličnoj preši.

Iz ostalih materijala ručno se odvajaju eventualno preostale opasne komponente. Materijal tada dolazi do usitnjivača koji ga usitnjava na 28mm. te se prenosi na strujni odjeljivač gdje se odvajaju neželjezni metali od plastike.

Plastika onečišćena metalima se na zračnom separatoru razdvaja na krupni koncentrat metala i sitniji koncentrat plastike koji se dalje obrađuje na vodenom stolu.

Sabirni centri za sakupljanje EE otpada

Virovitica

FLORA-VTC d.o.o.
Vukovarska 5
33 000 Virovitica
Tel: 099/ 2175-276

Zagreb

SPECTRA MEDIA d.o.o.
Kralja Tomislava 6b
10 434 Strmec Samoborski
Tel: 01/ 3385-500

Zagreb

INTERIJERI MUJKIĆ
1. Struge 6a (Žitnjak)
10000 Zagreb
Tel: 01/ 2404-593

Ilok

METAL ZEC d.o.o.
A.B.Šimića 4
32 236 ILok
Tel: 099/ 3465-014

Karlovac

MLADEN FRKOVIĆ - obrt
Belajske Poljice 2/D
47 000 Karlovac
Tel: 099/ 7337-315

Krapina

AUDIO-TV SERVIS JURINJAK
Frana Galovića 4
49000 Krapina
Tel: 098/ 531-429

Metković

TEHNOMOBIL - METKOVIĆ
Andrije Hebranga 16
20 350 Metković
Tel: 020/ 681-841

Osijek

METAL ZEC d.o.o.
Martina Divalta 320
32000 Osijek
Tel: 099/ 3465-014

Rijeka

FRIGOMATIC ECO
Marinići bb
51216 Viškovo
Tel: 099/ 7441-006

Slavonski Brod

MS-MOBILE
Sjeverna vezna cesta 37
35 000 Slavonski Brod
Tel: 091/ 3404-001

Split

TEHNOMOBIL SPLIT
Stinice bb
21000 Split
Tel: 021/ 382-011

Čakovec

DUMA ELEKTRONIKA
Zagrebačka ulica 93, Strahoninec
40 000 Čakovec
Tel: 042/ 213-668

Zadar

SPECTRA-MEDIA
Gaženička 28
23 000 Zadar
Tel: 099/ 3936-812

Žminj

FRIGOMATIC ECO
Industrijska ulica b.b
52341 Žminj
Tel: 099/ 2393-929
© Spectra-Media d.o.o. 2012. | Dizajn i izrada web-stranica: H.C. & R.B.